به گزارش آژانس خبری ریحان ، با پیشنهاد مدیر کل ورزش و جوانان گیلان و موافقت فدراسیون هاکی معصومه ابراهیم صیقلانی بعنوان سرپرست هیات هاکی گیلان منصوب شد .
بهرام قدیمی رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران در قسمتی از این حکم یادآور شد ، مقتضی است ضمن اداره امور جاری هیات ، با هماهنگی مسئولان محترم ذیربط و برابر مقررات ، نسبت به برنامه ریزی و فراهم نمودن مقدمات برگزاری مجمع انتخابات رئیس هیات آن استان اقدام فرمایید .

منتظرتان هستیم