انوشه بیکیان مامای شاغل در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) بر اثر مشکل حاد تنفسی به دیار باقی شتافت.

این سومین مورد فوتی کادر درمانی گیلان از روز گذشته است، روز گذشته نیز بانو خوشگفتار مسئول دبیرخانه بیمارستان فومن و از کارمندان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و دکتر سهیل کیانفر از متخصصین گیلانی در راه خدمت به بیماران جان به جان آفرین تسلیم شدند.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم