آژانس خبری ریحان:

عماد مطالبی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به رشد شتابان شهرنشینی و روند گسترش لجام گسیخته شهرها به ویژه در دهه اخیر، اظهار کرد: امروزه شهرها بدون طرح و برنامه، گسترش افقی داشته و سبب بلعیده شدن زمین های پیرامونی خود که بسیار با ارزش هستند، شده اند.

وی با بیان اینکه در بسیاری از کلانشهرها شاهد ناهنجاری های مختلف در عرصه کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیست هستیم، افزود: شهرها با ازدحام، شلوغی، ترافیک، آلودگی محیط زیست(آب،خاک و هوا) و رقابت های نابرابر در شغل، درآمد و مسکن مواجه هستند و در نهایت شاهد سقوط ارزش های انسانی حاکم بر روابط اجتماعی هستیم.

این پژوهشگر برتر، زیست پذیری شهری را به دنبال ارتقای جنبه های کمی و کیفی زندگی در فضای شهری دانست و تصریح کرد: باید با استفاده از الگوهای نوین آمایشی به مفهوم واقعی شهر هوشمند و شهر فشرده برسیم.

مطالبی، با تاکید بر لزوم استفاده از تکنیک های طراحی محیطی از جمله رنگ آمیزی، تناسب قطعات، جداول و نورپردازی، گفت: می توان فضاهای تعاملی در بستر محیط طبیعی و محیط مصنوع مانند بوستان ها و پارک های شهری ایجاد کرد و سبب شد سطح تعاملات اجتماعی افراد بهبود یابد تا شهروندان نسبت به محیط پیرامونی زندگی خود حس تعلق مکانی مناسبی داشته باشند.

وی الگوی شهروند مشارکت پذیر و شهروند مسئول را یک رابطه اثرگذار دوسویه دانست و خاطرنشان کرد: می توان با در نظر گرفتن پتانسل های طبیعی و فرهنگ بومی شهری و با توجه به سابقه و تعاملات و تنوع فرهنگی از الگوها و المان های بومی و طبیعی حتی المقدور به کارگیری مصالح سازگار با طبیعت در جهت بازآفرینی حقیقی که هدف آن هویت بخشی شهری به مفهوم درست آن است، استفاده کرد.

این دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری عنوان کرد: سیما و منظر شهری و کالبد آن با منافع عمومی و اکثریت بازخورد مثبتی دارد و سبب می شود که بین ساختار و کارکرد اجزا یعنی مدیریت شهری و حکمروایی شهری و شهروندان یک تطابق و تناسب ایجاد شده و پیوند برقرار گردد تا فضاهای شهری به دور از تعارض های سیمایی و منظر و نما و کالبدی و محیط زیستی ایجاد شود.

مطالبی، با بیان اینکه شهر باید به سمت الگوی انسان محور سوق داده شود، تصریح کرد: با این روند با توجه به تشویق مردم به پیاده روی و استفاده از وسایل نقلیه غیر موتوری مانند دوچرخه سواری با ایجاد محیط های مناسب به ویژه برای بانوان و اختصاص فضاهای مناسب و گسترش پارک های بانوان می توانیم سبب سرزندگی و نشاط و تندرستی شویم و با ابزارهای مختلف علاوه بر تامین رفاه و آسایش شهروندان آرامش شهری را فراهم کنیم که همانا هدف یک شهر زیست پذیر است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده و بهره بردن از تکنیک شهر هوشمند مبتنی بر الگوی آمایشی نوین شهری، اضافه کرد: نیازمند توجه همه جانبه در سطوح کالبدی و اجتماعی و فرهنگی و محیط زیستی و اقتصادی شهر هستیم.

این پژوهشگر برتر، با بیان اینکه استفاده از بستر فناوری های نوین ارتباطی مانند آی.سی.تی و گسترش ساختار فیبر نوری در فضای شهری و دسترسی شهروندان به تجهیزات و امکانات ضروری است، گفت: المان های شهر در محیط و فضاهای شهری باعث پویایی و هویت بخشی شهر می شوند و بهتر است که در طراحی المان های شهری و منظر و نماسازی شهر از عناصر متعارف و همخوان با فرهنگ محلی و بومی و در راستای هویت شناسی و بازگشت به ریشه های اصیل فرهنگی استفاده شود.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم