به گزارش  آژانس خبری ریحان ، مهرداد گودرزوند چگینی، نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش جوانان در کشور گفت: سرمایه اصلی هر کشوری جوانان و نیروهای انسانی کم سن و سال آن هستند. در انقلاب، جنگ تحمیلی و هر بخش دیگری که نیاز بوده است جوانان نقش مهمی ایفا کرده اند. طبق همین تجربه ها جوانان می توانند در راستای توسعه کشور نقش اساسی داشته باشند.

او افزود: همچنین سمن ها و تشکل های مردم نهاد نقش مهمی در اداره کشور و ایجاد تعاون در کشور دارند. تاکید هم بر فعال شدن این گروه ها در عرصه های مختلف است. من معتقد هستم دستگاه های اجرایی باید با مجلس همکاری نزدیکی داشته باشند و از گروه های جوانان که به ارزش های این کشور و انقلاب اهمیت می دهند، حمایت کنند.

نماینده مردم رودبار ادامه داد: باید به این سمت حرکت کنیم که از جوانان در مناصب مختلف استفاده شود اما این به آن معنی نیست که یک فرد ۲۰ ساله وزیر شود. باید از جوانانی که سطوح مختلف مدیریتی را تجربه کرده اند به شکل هدفمند در عرصه مدیریت استفاده کرد.

گودرزوند اظهار کرد: باید از تجربه مدیران استفاده شود و یکی از علل عقب ماندگی در برخی سطوح نیز عدم استفاده از تجربیات است اما از سوی دیگر باید توجه کرد که کشور نیاز به نیرو و انرژی تازه دارد که در قالب نیروهای جوان باید به کار گرفته شوند و تا زمانی که از این نیروهای جوان استفاده نشود راه توسعه به خوبی طی نمی شود.

این نماینده مجلس در خصوص عملکرد وزارت ورزش و جوانان در حوزه مدیریت مشکلات جوانان گفت: من معتقد نیستم که وزیر ورزش عملکرد خوبی نداشته است بلکه معتقد هستم باید در برخی نیروهای خود در این وزارتخانه تجدیدنظر کند. با توجه به اینکه در سال پایانی دولت دوازدهم قرار داریم به نظر من باید بیشترین تعامل و همکاری با دولت صورت گیرد. ما فقط در عرصه ای از ابزارهای مجلس استفاده خواهیم کرد که این تعامل و همکاری نتیجه بخش نباشد.

او افزود: نگاه ما به تمامی وزارتخانه ها و دولت تعامل و همکاری کامل است. قطعا ابزار اول مجلس یازدهم برای حل مشکلات همراهی و همدلی با دولت است.

منبع:برنا

منتظرتان هستیم