آژانس خبری ریحان :

پلمپ، توبیخ و جریمه نقدی، انفصال موقت از خدمت و قطع حمایت‌ها در انتظار متخلفانی است که سلامت مردم را به خطر بیاندازند.

 ورود خودروهای شهرهای نارنجی به سایر شهرها ممنوع است و متخلفان ۵۰۰ هزار تومان در هر ۲۴ ساعت جریمه می‌شوند.

فهرست محدودیت‌های جدید کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی

فهرست محدودیت های شهرهای نارنجی

فهرست محدودیت‌های جدید کرونایی در شهرهای قرمز و نارنجی

منبع:آفتاب