به گزارش آژانس خبری ریحان؛ علی اوسط اکبری مقدم در جلسه ستاد ساماندهی سواحل استان گیلان، با اشاره به تاکید اخیر وزارت کشور مبنی بر ساماندهی سواحل، اظهار کرد: آزادسازی سواحل به فوریت در دستور کار فرمانداران شهرستان های ساحلی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه استان گیلان بالغ بر ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد، تصریح کرد: بخش عمده ای از این نوار تحت تصرف نهادهای دولتی و اشخاص است و ساحل آزاد خیلی کم داریم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان آزادسازی حریم دریا را اولویت وزارت کشور دانست و افزود: این مسئولیت بر عهده سازمان بنادر بوده و فرمانداران مکاتبات لازم را درخصوص آزادسازی سواحلی که به صورت مشهود توسط افراد یا نهادها تصرف شده است انجام دهند.

اکبری مقدم با تاکید بر لزوم مدیریت یکپارچه سواحل و رعایت حریم ۶۰ متری دریا، اضافه کرد: ساماندهی شناگاه ها در قالب مدیریت یکپارچه سواحل از طریق واگذاری به بخش خصوصی انجام می شود تا بتوانیم هزینه های دولتی را کاهش دهیم.

وی حوادث ناگوار در سواحل گیلان را مربوط به خارج از شناگاه ها دانست و گفت: در راستای مدیریت یکپارچه سواحل در حوزه عمرانی به دنبال شناسایی مناطق مستعد شناگاه در نوار ساحلی هستیم.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم