به گزارش آژانس خبری ریحان؛اسماعیل حاجی پور به عنوان تنها کاندیدای ریاست شورا معرفی شد و با ۱۱ رای به عنوان رییس شورا در سال سوم انتخاب شد.

حاجی پور در اولین جلسه شورای پنجم نیز ریاست سنی شورا را بر عهده داشت.

فرهام زاهد نیز به عنوان تنها کاندیدای نایب رییسی شورا توانست با کسب هر ۱۱ رای به عنوان نایب رییس شورا در سال سوم انتخاب شود.حامد عبدالهی و فاطمه شیرزاد به عنوان کاندیداهای خزانه داری شورا معرفی شدند. عبدالهی با ۶ رای به عنوان خزانه دار شورا در سال سوم انتخاب شد.

محمد حسن علیپور و فاطمه شیرزاد به عنوان کاندیداهای منشی شورا معرفی شدند که به ترتیب محمد حسن علیپور با ۱۱ رای به عنوان منشی اول و فاطمه شیرزاد با ۹ رای به عنوان منشی دوم شورا در سال سوم انتخاب شدند.

حجت جذب و بهراد ذاکری برای کسب عنوان سخنگویی شورا کاندید شده بودند که حجت جذب با ۶ رای به عنوان سخنگوی سال سوم شورا انتخاب شد.


 آژانس خبری ریحان، ویژه استان گیلان

سوژه های خود را از طریق شماره ۰۹۳۹۰۹۳۲۲۲۱ برای ما ارسال کنید

ارسال سوژه با شما،پیگیری و حصول نتیجه با ما

با ما در اینستاگرام همراه باشید