به گزارش آژانس خبری ریحان؛

خانه شان غصب شد و آنها آواره و بی پناه و بی سرپناه اما نه نمی شود سر فرود آورد و این فلاکت را به حساب سرنوشت گذاشت. سرنوشت آن است که خود با توکل به خدا و غیرت و همیت خود می سازی.

 بغض سنگین را فرود می دهد و اشک چشم می زداید و گویی چیزی با ارزشی بر زمین یافته، آن را بر می دارد و دستش را مشت و مشت را قلاب می کند و سنگ را به سوی دشمن پرتاب می کند.

شاید این سنگریزه برای ایستادن مقابل سپاه ابابیل به چشم هم نیاید اما وقتی مشتهای گره شده بسیار و بسیار می شود آن هم به تعداد آزادگان جهان؛آن زمان این سنگ ها و سنگریزه ها می تواند جهانی از ظلم را در هم شکند.

پس آن گاه مردی از سرزمین سلمان پارسی، بت شکن تاریخ معاصر امام خمینی (ره) ندای مظلومیت فلسطین را با حکم تاریخی و مانای خود برای نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به “روز قدس” در جهان طنین انداز می کند.

برخیزید ای آزادیخواهان جهان و قدس شریف این قبله نخست مسلمانان را از حصر متجاوزان رها سازید و مظلومان را دریابید که با دستانی خالی ولی دلی استوار حق را می طلبند.

بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی در نامگذاری این روز تاریخی فرمود : «روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است؛ روز حکومت اسلامی است. روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها بیرق آن برافراشته شود. روزی است که باید به ابرقدرتها فهماند که دیگر آن‌ها نمی‌توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم (ص) می‌دانم و روزی است که باید ما تمام قوای خودمان را مجهز کنیم.»

و این چنین شد که در تاریخ معاصر، آخرین جمعه رمضان که ماه رهایی از شر نفس و به خدا پیوستن است، روز قدس نام گرفت و مشتها گره شد و غریو فریادها علیه ستمگران فضا را آکند، از ایران تا لبنان، ترکیه تا اندونزی، بحرین تا پاکستان مسلمانان به ندای تظلم خواهی مظلومان جهان بویژه فلسطین لبیک گفتند تا کودکان و زنان و مردان فلسطینی بدانند که تنها نیستند و مسلمانان جهان تنها رهایشان نمی کنند.

از ۱۶ مرداد ۱۳۵۸ که بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی پس از بمباران جنوب لبنان توسط نیروهای غاصب اسرائیل امام (ره) آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را «روز قدس» نامیدند تا مسلمانان جهان در این روز همبستگی خود را در حمایت از «حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین» به نمایش بگذارند۴۱ سال می گذرد و در طول این سالها جلوه های بسیار از همدلی و مقاومت در میان مسلمانان شکل گرفته و امروز فرزندان فلسطین مصمم و با اراده تر از همیشه در پی آزادی قدس شریف و سرزمین آرزوهایشان هستند.

چنانکه امام خمینی (ره) در توضیح این روز گفت :”روز قدس، جهانی است، و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملتهایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند، روزی است که باید مستضعفین مجهز بشوند، در مقابل مستکبرین، و دماغ مستکبرین را به خاک بمالند… روز قدس، روزی است که باید سرنوشت ملتهای مستضعف معلوم شود باید ملتهای مستضعف در مقابل مستکبرین اعلان وجود بکنند، باید همان‌طور که ایران قیام کرد، و دماغ مستکبرین را به خاک مالید، و خواهد مالید، تمام ملتها قیام کنند، و این جرثومه‌های فساد را به زباله‌دانها بریزند. “

منتظرتان هستیم