به گزارش آژانس خبری ریحان؛ از این شکارچیان یک قبضه اسلحه شکاری ته پر تک لول (مجاز) و فشنگ چهارپاره غیر مجاز مورد استفاده برای شکار پستانداران هم کشف و ضبط شد.

وی  در این باره گفت : با عنایت به اینکه عمل ارتکابی صورت گرفته بر اساس قوانین شکار و صید جرم محسوب می شود، پرونده متخلفان پس از بازجویی مقدماتی جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع شد.

سید امین نجات  افزود: متهمان می بایست جریمه نقدی از بابت خسارات وارده به محیط زیست به واسطه شکار غیرمجاز گراز را نیز پرداخت نمایند.

وی  در ادامه از تمامی دوستداران محیط زیست خواست ، کلیه تخلفات زیست محیطی را به منظور جلوگیری از خسارت بیشتر به طبیعت  به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند تا نسبت به پیگیری گزارش واصله اقدام شود.

در ایام زمستان با کم شدن غذای طبیعی جانوران ، گرازها شب هنگام از جنگل ها به محله ها و آبادی های نزدیک شهرها و روستاها  برای یافتن غذا نزدیک می شوند که  توسط برخی از افراد خوارک به آنها داده می شود  که بتدریج این جانوران با افراد خو می گیرند و بطور مدام برای دستیابی به غذا به محل های قبلی مراجعه می کنند.

خوگرفتن گرازهای وحشی با اشخاص حیوان دوست موجب می شودکه گرازهای زیادی از سوی افراد فرصت طلب  هدف شلیک گلوله قرار گیرند .

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم