به گزارش آژانس خبری ریحان؛ مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان امروز گفت : شهر رشت که از سال ۹۴ به عنوان شهر خلاق خوراک شناخته شد در صورت ارائه ندادن مستندات لازم به یونسکو این فرصت را از دست  می دهد.

شهرود امیر انتخابی با بیان اینکه هر شهری بعد از انتخاب به عنوان شهر خلاق خوراک باید برای ثبت در یونسکو باید مستنداتی ارائه شود افزود : شهرداری رشت به عنوان متولی این امر هنوز نتوانسته مستندات ، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های لازم برای این کار را انجام دهد.

وی تصریح کرد : قرار است اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان با شهرداری رشت جهت ارائه مستندات لازم برای ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک به یونسکو همکاری کند.

مدیرکل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت : در صورت ارائه نشدن مستندات به یونسکو فرصت ثبت شهر رشت به عنوان شهر خلاق خوراک از این شهر گرفته می شود.

منبع:برنا

منتظرتان هستیم