آژانس خبری ریحان:

یکصدوشصت وچهارمین جلسه شورای شهر رشت با دستور کار انتخاب شهردار جدید شامگاه امروز برگزار شد، اما به حد نصاب نرسیدن اعضا موجب شد، این جلسه لغو شود.

این در حالی است که جلسه با دو ساعت تاخیر رسما آغاز شد، اما به دنبال غیبت پنج تن از اعضا به چهارشنبه هفته جاری موکول شد.

محمدحسن عاقل منش، رضا رسولی، حامد عبدالهی، اسماعیل حاجی پور، احمد رمضانپور نرگسی و فاطمه شیرزاد اعضای حاضر در جلسه امروز بودند.

محمدحسن علیپور، حجت جذب، بهراد ذاکری، امیرحسین علوی و فرهام زاهد نیز در جلسه امروز حضور پیدا نکردند.

به گزارش ایسنا، محمد احمدی، فرماندار اسبق رشت و امیرحسین علوی، عضو کنونی شورای شهر رشت کاندیداهای شهرداری رشت هستند.

منبع:ایسنا

منتظرتان هستیم