آژانس خبری ریحان :

به گزارش خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از رشت، آموزش و پرورش برنامه آموزشی مدرسه تلویزیونی برای دوشنبه ۶ بهمن را مشخص کرد.

شبکه آموزش
 ساعت ۷.۴۵ تا ۸

آموزش درس تربیت‌بدنی

فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰

مهارت شناختی – پایه ۱۲- رشته تربیت کودک -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۸.۳۰ تا ۹

حسابدار تکمیلی -رشته حسابداری – پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۹ تا ۹.۳۰

دانش فنی تخصصی -پایه ۱۱- رشته ساختمان -شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۰.۵۰ تا ۲۱.۱۵

مهارت‌های ذهنی و چابکی – پایه ۱۰- رشته تربیت بدنی- شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ۲۱.۱۵ تا ۲۱.۵۰

مهارت‌های رزمی هدفی – پایه ۱۱- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی و حرفه‌ای

دوره ابتدایی

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱

علوم تجربی و تفکر پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰

بازی و ریاضی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲

بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰

فارسی و نگارش پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳

بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳ تا ۱۳.۳۰

بازی و ریاضی پایه ششم

ساعت ۱۳.۳۰ تا ۱۳.۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول

ساعت ۱۴.۳۰ تا ۱۵

مطالعات اجتماعی – درس ۱۴ پایه هفتم

ساعت ۱۵ تا ۱۵.۳۰

مطالعات اجتماعی- درس ۱۴ قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ۱۵.۳۰ تا ۱۶

مطالعات اجتماعی- درس ۱۳ قسمت سوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ۱۶ تا ۱۶.۳۰

آموزش معلمان -سنجش عملکرد (طراحی تکلیف غنی)

متوسطه دوم

ساعت ۱۶.۳۰ تا ۱۷

عربی و زبان قرآن یک – پایه ۱۰ – رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷ تا ۱۷.۳۰

عربی و زبان قرآن دو – پایه ۱۱- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷.۳۰ تا ۱۸

عربی و زبان قرآن سه – پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰ تا ۲۰.۲۵

فیزیک یک – پایه ۱۰ رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰.۲۵ تا ۲۰.۵۰

فیزیک دو -پایه ۱۱- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت ۷.۳۰

درس علوم وفنون ادبی ۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۸

درس جغرافیای ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۸.۳۰

درس منطق پایه ۱۰ ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت ۱۰.۱۵

درس انسان ومحیط زیست پایه ۱۱ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۰.۴۵

درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۱۵

درس فارسی ۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ۱۱.۴۵

درس سلامت و بهداشت پایه ۱۲ مشترک تمام رشته ها

ساعت ۱۲.۱۵

درس جغرافیای ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۲.۴۵

درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳.۱۵

درس فیزیک ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

شبکه قران ومعارف سیما

ساعت ۸

علوم و معارف قرآنی ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸.۳۰

احکام ۲ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۱۱

درس هدیه‌های آسمانی سوم دبستان

ساعت ۱۱.۳۰

درس آموزش قرآن دوم دبستان

ساعت ۱۵

دین و زندگی ۲ پایه ۱۱ رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

ساعت ۱۵.۳۰

آموزش قران پایه هشتم مقطع اول متوسطه

 

انتهای پیام/م.ع