اختصاصی  آژانس خبری ریحان  :

جبار کوچکی نژاد،نماینده مردم رشت در توییتی نسبت به انتخاب سالاری به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی واکنش نشان داد

متن توییت به شرح ذیل میباشد.

#سالاری مسئول یک سال و نیم عقب ماندگی #گیلان در بخش اقتصادی، کشاورزی،فرهنگی و اجتماعی است و تلاش وی در جهت تفرقه افکنی بین مردم و مسولین بود.
نمی دانم وزیر کار بواسطه کدام ویژگی شاخص ایشان را درسازمانی که دچار مشکل اساسی است انتصاب کرد، بگمانم تیر خلاص سازمان تأمین اجتماعی را زدند، هرچند که بالجبار بود چرا که آقایان وام دار هستند و وزیر پس از ماه ها مقاومت تن به این انتصاب نامیمون داد.

توییت کوچکی نژاد + سالاری + تامین اجتماعی

منتظرتان هستیم