مریم حسینی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود : برای افزایش درآمد کشاورزان و استفاده از اراضی شالیزاری نیاز است گیاهی مناسب معرفی شود، بدین منظور موسسه با هدف انتخاب و معرفی بهترین گیاه جهت کشت در اراضی شالیزاری در بازه زمانی نیمه دوم سال (پاییز و زمستان) پژوهش هایی را انجام داد.

چاودُم یا تریتیکاله غله‌ای جدید است که در نتیجه تلاقی ژنوم‌های گندم جنس Triticum و چاودار جنس Secale به وجود آمده‌ و در این مورد گندم به جای گیاه مادر به کار گرفته شده و دانه‌های گرده از چاودار می‌باشد. 

این محصول ممکن است بهاره یا زمستانه باشد، گیاهی یکساله یا کمی بیشتر از یکسال و تیپ عمومی آن شبیه گندم است اما در مقایسه با گندم از قابلیت رشد و مقاومت بیشتری برخوردار است.

وی عنوان کرد : این پژوهش ها شامل آزمون سازگاری، تقویم کشت و بررسی های فنی، اقتصادی در قالب پایلوت محصولات مختلف برای کشت در اراضی شالیزاری بعد از برداشت برنج بود.

 وی افزود : در این راستا آخرین پژوهش، پایلوت مربوط به سال ۹۸ بود که با همکاری موسسات تحقیقاتی انجام شده و گیاهان مختلفی نظیر کلزا، تریتیکاله، خردل روغنی، چغندر علوفه ای، شبدر، شلغم،  انواع سبزیجات و باقلا به مساحت ۲۶ هکتار در یکی از ایستگاههای تحقیقاتی موسسه کشت و نتایح حاصل بررسی و قیاس شد.

وی اظهار کرد : ملاک انتخاب نیز گیاهانی بود که در این شش ماه طول دوره رشد را کامل نموده و کمترین تداخل را با تقویم زراعی برنج داشته اند و از نظر هزینه های تولید، به ویژه درآمد خالص کشاورزان و چگونگی آماده سازی زمین زراعی جهت کشت نیز بررسی های کاملی انجام شد.

 وی ادامه داد :بر اساس نتایج حاصل تریتیکاله محصول مناسبی برای کشت دوم است و تقویم زراعی آن به عنوان یک گیاه علوفه ای قابل سیلو از آبان تا فروردین است و کمترین تداخل با تقویم زراعی برنج را دارد.

وی عنوان کرد :  از طرفی چون یک گیاه علوفه ای است می توان زمان برداشت آن را با توجه به نوع مصرف، مدیریت کرد و درآمد کشاورزانی که اقدام به کشت تریتیکاله کنند نیز در مقایسه با سایر گیاهان به عنوان کشت دوم بیشتر است.  
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور ادامه داد : با توجه به نتایج پروژه ها و کشت پایلوت تریتیکاله، دستورالعمل زراعی این محصول نیز تدوین و چاپ شده استو در تالار ترویج کشاورزی نیز بارگذاری شده و قابل دسترس است.

وی اظهار کرد : در این دستورالعمل به صورت گام به گام از انتخاب رقم  و تهیه بذر، آماده سازی زمین شالیزاری و طراحی زهکش ها، مراحل کاشت مکانیزه و دستی، کنترل عوامل خسارت زا، چگونگی برداشت، مراحل خشک کردن یا سیلاژ به تفکیک بیان شده است.

وی گفت : محققان این موسسه با همکاری مروجان سازمان های جهاد کشاورزی استان های شمالی آمادگی آموزش و توصیه های لازم به کشاورزان را دارند و برای سال زراعی ۹۹ نیز پایلوت های وسیع تری در اراضی شالیزاری پیش بینی شده و مقرر است با همکاری سازمان های جهاد کشاورزی و موسسات مرتبط، مزارع تحت کشت در طول فصل زراعی پایش شوند.  
حسینی ابراز امیدواری کرد : در آینده ای نزدیک با کشت محصولات مناسب نظیر تریتیکاله در اراضی شالیزاری ضمن تامین علوفه دام، شاهد افزایش درآمد کشاورزان و استفاده مناسب از شالیزارهای شمال کشوردر نیمه دوم سال باشیم.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم