به گزارش آژانس خبری ریحان؛ ناصر حاج محمدی با اشاره به برگزاری جلسه ای در ششم مهرماه جاری در فرمانداری شهرستان رشت و تاکید بر تسریع در احداث تصفیه خانه شیرابه رشت افزود: بعد از آن جلسه، پیمانکار با سرعت وارد کار شد که در زمان حاضر روند کار بدون هیچ مشکلی در حال انجام است.

وی با اشاره به ایرادات وارده به طراحی سوله مربوط به تصفیه خانه شیرابه در فرمانداری رشت و رفع مشکل در این باره اظهار داشت: طراحی اولیه و نوع سوله تغییر کرد، طرح بهینه سازی شد و طراحی فونداسیون و سازه سوله ۱۰۰ درصد تغییر کرده و مشکل و ایرادات وارده رفع شده است.

وی با اشاره به اتمام عملیات بتن مگر (بتن مگر در واقع یک بتن با عیار سیمان کم است که به منظور آماده سازی بستر خاکبرداری شده برای آرماتوربندی و صفحه گذاری اجرا می شود) ، تصریح کرد: زیرسازی های لازم در حال انجام است تا دستگاه ها پس از اتمام فونداسیون ، به راحتی نصب شوند.

شهردار رشت در ادامه با اشاره به موضوع برق تصفیه خانه شیرابه سراوان رشت و ایجاد فشار قوی نیز بیان داشت: برای این کار نیاز به مبالغی بود که در شورای تامین مصوب شد و اداره برق بایستی با سرعت بیشتری این مهم را به سرانجام برساند.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر، مشکلی برای احداث تصفیه خانه شیرابه در سایت سراوان رشت نداریم و برای اتمام این تصفیه خانه با تمام توان پای کار هستیم، خاطرنشان کرد: عملیات در دو شیفت کاری با سرعت در حال انجام است و بر اساس برنامه ریزی اگر موانع و مشکلی پیش نیاید، کمتر از سه ماه آینده به بهره برداری می رسد.

حاج محمدی درباره احداث دستگاه زباله سوز در رشت اظهار داشت: زمین زباله سوز به پیمانکار تحویل شده، مهندسی مشاوره مربوط به ساخت سوله و سایر اقدامات مربوط به تامین اعتبار انجام شده و در زمان حاضر، هیچ مشکلی در این باره نداریم و تنها پیمانکار بایستی کار را آغاز کند.

شهردار رشت ظرفیت دستگاه زباله سوز در رشت را ۶۰۰ تن عنوان و خاطر نشان کرد: پروژه ساخت و بهره برداری از دستگاه زباله سوز در رشت بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه در بردارد.

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم