مسعود الماسی روز یکشنبه اظهار داشت: امسال شالیکاران ۱۸۰ هزار هکتار از اراضی شالیزاری را به روش مکانیزه برداشت کردند اما پارسال ۱۶۱ هزار هکتار از شالیزارهای استان به این روش برداشت شده بود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی در سال جاری یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن شلتوک از شالیزارهای استان گیلان به دست می آید که ۷۵۰ هزار تن برنج سفید از این میزان شلتوک استحصال خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان خاطر نشان کرد: به دلیل بارندگی های شدید ۱۴۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان دچار خسارت شد که با همکاری شرکت خدمات بیمه ای، خسارت‌ ها به شالیکاران پرداخت می شود.

امسال حدود ۱۶۲  هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان به صورت مکانیزه کشت شده بود.

گیلان بزرگترین تولیدکننده ارقام بومی و با کیفیت برنج در کشور است که با ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری  هر سال از تبدیل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن شلتوک برداشتی آنها، حدود ۷۵۰ تا ۸۵۰ هزار تن برنج سفید به دست می آید.  گیلان رتبه اول  را از لحاظ سطح زیرکشت و همچنین رتبه دوم تولید برنج کشور را به خود اختصاص داده است.

ارقام هاشمی، علی کاظمی، صدری، حسنی و دیلمانی جزو رقم‌های کیفی و ارقام گوهر، سپیدرود و آنا جزو رقم‌های پرمحصول است که در شالیزارهای گیلان کشت می‌شود. بیشترین رقم‌های کشت شده برنج در این استان، رقم‌های کیفی هاشمی و علی کاظمی است . 

بیش از ۳۱۷ هزار بهره بردار بخش شالیکاری گیلان همه ساله برای کاشت برنج ، ابتدا در فصل زمستان دو نوبت زمین های شالیزاری را همزمان با بارش های زمستانه شخم می زنند تا هم زمینه نفوذ آب به خاک را فراهم آورند و هم نسل آفات باقیمانده در پوشش گیاهی نابود شود. 
پس از آن در نیمه اول فروردین ماه، خزانه گیری نشاء برنج آغاز می شود و از نیمه دوم فروردین تا پایان نیمه اول اردیبهشت ماه، نشاء برنج دستی یا مکانیزه به زمینی که از قبل با تیلر آماده و سپس آب تخت شده، منتقل می شود. 
از نیمه دوم اردیبهشت ماه تا اواسط نیمه اول تیرماه نیز فصل داشت برنج است که در این مدت، وجین و مراقبت های گیاهی انجام می شود. از اواخر نیمه دوم تیر تا پایان شهریورماه نیز به تناسب جدول زمان کاشت، فصل برداشت برنج در استان گیلان است. 

منبع:ایرنا

منتظرتان هستیم