به گزارش آژانس خبری ریحان؛محمد صادق حسنی گفت: رانت خواران و سودجویان ممنوعیت واردات برنج در چهار ماه نخست پس از برداشت این محصول را که مصوبه هیأت وزیران بود لغو کرد.
وی خطاب به دولت و وزیر کشاورزی افزود: کسانی که که ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات برنج اختصاص می‌دهند، زمانی که برنج افزایش قیمت داشت پرسیدند که برنج را به چه قیمت فروختی؟.
حسنی گفت: از اسفند ماه پارسال زمانی که شالیکاران همه برنج خود را فروخته بودند، شاهد افزایش قیمت برنج بودیم و اکنون که در آغاز برداشت این محصول هستیم عده‌ای پشت پرده به دنبال پایین آوردن قیمت هستند.

رئیس مجمع نمایندگان گیلان در خانه ملت تصریح کرد: رانت خواران به خوبی می‌دانند که در آغاز برداشت برنج، کشاورزان به پول احتیاج دارند و به هر قیمتی برنج شان را می‌فروشند.

محمد صادق حسنی با انتقاد از وزارت کشاورزی گفت: بازار غیر رسمی توسط عده‌ای خارج از سیستم دولتی مدیریت می‌شود.

نماینده مردم رشت اضافه کرد: نمایندگان استان‌های شمالی پیگیر این دغدغه کشاورزان در کمسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هستیم.