به گزارش  آژانس خبری ریحان ،طی جکمی از سوی سید ایمان دلیل حیرتی،رئیس هیئت دوپرخه سواری استان گیلان، سید سجاد محتشم به عنوان مسئول کمیته فرهنگی این هیئت انتصاب شد.

در متن این حکم آمده است با توجه به سوابق درخشان و ارزشمند جنابعالی در حوزه ورزش و علمی،لذا بدین حکم به سمت مسئول کمیته فرهنگی هیات دوچرخه سواری استان گیلان منصوب میگردید.

امید است با عنایت به خداوند متعال در راستای اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش و جوانان پیروز و سربلند باشید.

حکم سید سجاد محتشم

حکم سید سجاد محتشم

منتظرتان هستیم